Λένε ότι “δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο ακατάλληλα ρούχα”. Μάλλον είναι θέμα ψυχολογίας.
Φοράει λοιπόν κανείς την καλή του διάθεση και αφήνει τις εμπειρίες που έρχονται να τον περιλούσουν.
Η σίγουρη και βολική θέση ακινησίας δεν οδηγεί πουθενά. Αντιμετωπίζοντας κανείς τις όποιες δυσκολίες γνωρίζει τον εαυτό του και εκπλήσσεται στο τέλος με τις επιδόσεις του.
Μετά τη βόλτα μπορώ να πω, το χαμόγελο ανήκει στους τολμηρούς!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements