Μπορούμε να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας για να βοηθήσουμε να αλλάξει και ο κόσμος:

Advertisements